ซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพ (KPI)

ซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพ (KPI)

ซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพ (P imum Management) ช่วยให้คุณจัดระเบียบธุรกิจ / การจัดการถนนขององค์กร นอกจากนี้ KPI ยังช่วยให้คุณกำหนดโรดส์โฮลด์และข้อกำหนดด้านกำลังการผลิตได้อีกด้วย สิ่งเหล่านี้คือชุดของรายการการวัดที่ช่วยคุณในการจัดการประสิทธิภาพของธุรกิจ จากนั้น KPI จะเป็นพื้นฐานของระบบการวัดของคุณ KPI จะให้ภาพรวมว่าความสามารถของคุณคืออะไร เพื่อที่คุณจะได้เห็นว่าคุณต้องปรับปรุงตรงไหน

เพื่อให้ KPI มีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่ชัดเจนเป็นสิ่งจำเป็น Clean Data หมายถึงข้อมูลที่สอดคล้องจากช่วงเวลาหนึ่งไปยังอีกช่วงเวลาหนึ่ง เหตุผลเบื้องหลังนี้คือช่วยในการทำความเข้าใจและวัดสาเหตุที่แท้จริง นอกจากนี้ยังบ่งชี้ว่าจุดแข็งและจุดอ่อนอยู่ที่ใด สล็อตเว็บตรง

KPI จะไปได้ดีกับ Balanced Scorecard Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือที่วัดประสิทธิภาพของแง่มุมต่างๆ ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายหลักคือการมีบริษัทที่ดี ที่ไม่พร้อมจะฟ้อง KPI เหตุผลเบื้องหลังคือจะทำให้งบประมาณและแผนกลยุทธ์เป็นเรื่องง่าย

รับ KPI ด้วยแผน Balanced Scorecard

Balanced Scorecard นั้นไม่ง่ายเลย คุณต้องพิจารณาประสิทธิภาพของส่วนต่าง ๆ ขององค์กร ในการทำเช่นนี้ คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักนั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจ

พนักงานควรได้รับความรับผิดชอบในการเลือกเมตริกที่คิดว่ามีความสำคัญสำหรับแต่ละกิจกรรมทางธุรกิจจากเมตริกที่มีอยู่ เช่น การเก็บรักษาสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ ราคา ประสิทธิภาพของพนักงาน และกระบวนการ

เป็นพนักงานที่ควรดำเนินการตามดัชนีชี้วัดที่สมดุล เพื่อให้ผู้จัดการสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและทำการแก้ไขเมื่อจำเป็น

KPI สำหรับผู้จัดการ

KPI สำหรับผู้จัดการควรสามารถวัดสถานะปัจจุบันของการผลิตและหน้าที่ของห่วงโซ่อุปทานได้ หากไม่มี KPI ผู้จัดการจะไม่สามารถตรวจสอบองค์ประกอบที่พวกเขาเห็นว่าสำคัญได้

เมื่อ Balanced Scorecard เป็นไปตามที่ระบุไว้แล้ว การดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงควรทำได้ง่าย ผู้จัดการควรสามารถนำตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักขึ้นมาได้หากมี KP มากเกินไปสำหรับพวกเขาที่จะจัดการ ในขณะเดียวกัน ผู้จัดการควรจะสามารถรู้ถึงความฉลาดของกำลังคนได้

KPI สำหรับผู้ผลิต

เช่นเดียวกับผู้ผลิต วัฏจักรการผลิตจะไปได้เร็วเท่าที่คนงานสามารถแปรรูปวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ได้ หากวัตถุดิบสกปรก แสดงว่าสินค้าสำเร็จรูปสกปรก และสิ่งสกปรกนี้ก็จะเข้าไปในสินค้าสำเร็จรูปและสิ่งที่พวกเขาขาย

ผู้จัดการควรตรวจสอบประสิทธิภาพของหน่วยการผลิตและพนักงานของตน หน่วยการผลิตมักจะรับผิดชอบด้านลอจิสติกส์ การควบคุมคุณภาพ การแปรรูป และการบรรจุวัตถุดิบ

สินค้าสำเร็จรูปจะถูกล้างและบรรจุหลังจากผ่านผู้ผลิตสบู่ สินค้าสำเร็จรูปจะถูกเก็บไว้ในโกดังที่สวยงาม โกดังยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บฉลากและสิ่งของทั่วไปอื่นๆ

นอกเหนือจากสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ โรงงานผลิตจะมีท่าเทียบเรือ ท่าโอนเงิน พื้นที่บำรุงรักษาคลังสินค้า และที่จอดรถ ตราบใดที่มีการจัดการวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปถูกเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม กระบวนการผลิตก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่น